Σύλλογος

 

krhtikosA235235
 

Καλωσορίζουμε κάθε φίλο και συντοπίτη στο δικτυακό τόπο του Συλλόγου μας.

Όραμα μας είναι πρώτα η νέα γενιά να αγκαλιάσει με συμμετοχή και προτάσεις το αύριο κάθε Κρητικού Συλλόγου,σφραγίζοντας την «εγγύηση» ότι εμείς οι Κρήτες ιστορικά γνωρίζουμε και μπορούμε να αντιστεκόμαστε στους δύσκολους καιρούς που σήμερα η Κοινωνία μας βιώνει.

 

  •  
    3.jpg

A+ A A-

Ιστορία Συλλόγου

 

Η ιδέα για την ίδρυση του Συλλόγου Κρητών Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε στις 23-5-1979 οπότε άρχισε η διαδικασία συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψη των εξόδων που θα απαιτούνταν για την ίδρυση του Συλλόγου.
Στην προσπάθεια αυτή βοήθησαν συνολικά 59 άτομα και συγκεντρώθηκαν 12.500 δρχ. Διαχειριστής των χρημάτων ήταν ο Χρήστος Παπαδάκης, οδός Σύρου 19.

Ο Σύλλογος Κρητών  Αγίου Δημητρίου, ιδρύθηκε το έτος 1980 και το καταστατικό του έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 9160/12.4.1980, σύμφωνα με την  υπ’αριθμ. 3363/1979 απόφαση του παραπάνω δικαστηρίου.
Το ως άνω καταστατικό του Συλλόγου έχει τροποποιηθεί τις εξής δυο φορές:

  1. Από την καταστατική Γενική Συνέλευση των μελών που συνήλθε στις 16/10/1983 το καταστατικό τροποποιήθηκε στο σύνολο του και μεταγλωτίστηκε από την καθαρεύουσα στη δημοτική γλώσσα. Την τροποποίηση αυτή ενέκρινε το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’αριθμ. 3719/30.10.1984 απόφαση του.
  2. Από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών που συνήλθε στις 28/9/2003 (αριθμός πρακτικού Γ.Σ 21/28.9.2003) αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 10 παρ. 2 εδαφ.γ, 22 παρ 2 και 2 5 του καταστατικού. Με την 6773/2003 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκαν οι ως άνω τροποποιήσεις.

    

Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Κρητών Αγίου Δημητρίου είναι:

 

1) Χατζημιχαήλ Νικόλαος  2) Παπαδάκης Χρήστος 
3) Τζαγκαράκης Αδαμάντιος  4) Τζαγκαράκης Ιωάννης
5)  Ταταράκης Βασίλειος   6) Μαργαριτσανάκης Εμμανουήλ
7) Κουρουπάκης Παναγιώτης  8) Σωμαντηράκης Ιωάννης
9) Σωμαντηράκης Γεώργιος  10) Μέμμος Ιωάννης
11) Μαρκετάκης Αντώνιος   12)  Γαροφαλάκης  Ιωάννης
13) Δερμιτζάκης Νικόλαος  14) Μπερτάκης Γεώργιος
15) Κυριακάκης Παντελής   16) Γεωργακάκης Μιχαήλ
17) Αδελιανάκης Αντώνης  18)  Κατσανεβάκης Νικόλαος
19) Παπουτσάκης Χρήστος 20) Τζαγκαράκης Δημήτριος
21) Πεπονάκης Εμμανουήλ  22) Κάτσουνας Εμμανουήλ
23) Πεπονάκης Στυλιανός  24) Μακαντουνάκης Μιχαήλ
25) Μπερτάκης Εμμανουήλ 26) Πρωτογεράκης Αντώνης
27) Φραγκιουδάκης Γεώργιος 28) Πιτσούλης Μιχαήλ
29) Κυριακάκης Κων/νος  30) Κονταξάκης Ιωάννης
31) Σαλούστρος Βασίλειος  32) Μπιτζανάκης Θεόδωρος
33) Κάτσουνας Μιχαήλ   34) Τρουλάκης Εμμανουήλ
35) Φιαγκουσάκης Κων/νος  36) Παπαδάκης Κυριάκος
37) Κουρουπάκης Ζαχαρίας  38) Καλλέργης Δημήτριος
39) Σαββάκης Ευάγγελος  40) Βιτσιλάκης Ελευθέριος
41) Περιστέρης Αντώνιος  42) Νούσης Γεώργιος
43) Καλαθιανάκης Ευάγγελος  44) Λαντζουράκης Κων/νος

 

                            

® www.kritesad.gr | Σχεδιασμός Ιστοσελίδων wwww.wehitch.gr