Σύλλογος

  •  
    3.jpg

Κρήτη

A+ A A-

Δημήτριος Καλλέργης(1803-1867)

Ήταν στρα­τιωτικός, πολιτικός πρω­ταγωνιστής της επανά­στασης της 3 ης Σεπτεμ­βρίου 1843, στην οποίαήταν ο στρατιωτικόςηγέτης. Καταγόταν από τη γνωστήοικογένεια του Μυλοποτάμου. Οιγονείς του τον έστειλαν μικρό στην Πετρούπολη για να σπουδάσεικοντά στο θείο του κόμητα Νέσελροντ, ο οποίος έγινε αργότεραυπουργός των  εξωτερικών και πρω­θυπουργός της Ρωσίας. Όταν πλη­ροφορήθηκε εκεί το ξέσπασμα τηςελληνικής επανάστασης το 1821,παράτησε τις σπουδές του και κατέ­βηκε στην Ελλάδα να πολεμήσει.Διακρίθηκε ιδιαίτερα στην εκστρα­τεία του Καραϊσκάκη στη Ρούμε­λη. Έπειτα όμως απο το θάνατοτου Καραϊσκάκη, πιάστηκε αιχμά­λωτος των Τούρκων κατά τη μάχητου Ανάλατου, έξω από την Αθή­να και πριν αφεθεί ελεύθερος οιΤούρκοι του απέκοψαν τμήμα τουαριστερού αυτιού σαν δείγμα ισό­βιας ταπείνωσης.Ήταν υπασπιστής του Φαβιέρουκαι του Καποδίστρια, στρατιωτικόςμε πολλές αρετές και ιδιόρρυθμο,επιθετικό χαρακτήρα.Μετά την επανάσταση του 1843έγινε στρατιωτικός διοικητής Αθη­νών και υπασπιστής του βασιλιά,αλλά το 1845 απομακρύνθηκε απότην Αυλή, παραιτήθηκε από τοστράτευμα και έφυγε στο Λονδί­νο. Κατά την περίοδο του Κριμαϊκούπολέμου έγινε υπουργός στρατιω­τικών στη διορισμένη κυβέρνησηΜαυροκορδάτου υπό τον έλεγχοτων Αγγλογάλλων (Υπουργείο Κατο­χής). Το 1861 διορίστηκε πρέσβης στοΠαρίσι και μετά την έξωση των πρώ­των βασιλέων το 1862, υπασπι­στής του Γεωργίου Α'. Πέθανε στηνΑθήνα, σε ηλικία 64 ετών απόσυμφόρηση.

                            

® www.kritesad.gr | Σχεδιασμός Ιστοσελίδων wwww.wehitch.gr